Cehaletin Mazeret Olduğuna Deliller

İslam’da cehalet gerek akidevi meseleler olsun gerek ameli meseleler olsun mazerettir. Bu cehalet özrünün ana teması ise hüccetin ikamesidir.(delilin ulaştırılması) Cehaletin özür olduğu noktasında, delilleri şu şekilde sıralayabiliriz; 1.Delil;  Allah...