Kusursuz Yaratan “el-HALIK, el-BÂRİ, el-MUSAVVİR”

خلق fiilinden türeyen الخالق mana olarak bir şeyi doğru dürüst planlayan ve bir şeyin herhangi bir aslı olmaksızın düzenleyen anlamına gelir. Yani aslıda yoktan var eden, anlamındadır. Bu isim Allah’u Teala’nın Rububiyyetini ifade eden en önemli isimlerden biridir. Nitekim Allah yaratıcıdır(Halık), geri kalan her şey ise yaratılandır(Mahluk). Allah’u Teala Kur’an’da şöyle buyurmaktadır. “Allah’dan başka Yaratıcı varmıdır.”(Fatır/3) Allah’ın bu ismi bizim en çok müşahede ettiğimiz ismidir. Kur’an’da bir çok yerde de خلق lafzı ile ifade edilmiştir.

Nitekim bizim sürekli müşahede ettiğimiz güneş ve ay, gece ve gündüz için Allah bu ismi kullanarak belirtmiştir.

وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَۜ O geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. (Enbiya/33)

هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَم۪يعاً O yerde olan herşeyi sizin için yaratandır.(Bakara/29)

Tüm bunlar üzerinde düşününce bu ayetler, ve evrendeki ayetler çerçevesinde tefekkür edilince yaratanın bir tek Allah olduğu açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yaratılan canlıların kendi kendini var etmesi muhal bir durumdur. Çünkü zerreden, gezegenlere kadar, hiçbir varlığın müşahade ettiklerimizi yaratacak kadar ne ilmi nede kudreti vardır. Gözümüzün önünde varlık aleminin olması ise, onun bir yaratıcısını zorunlu hale (vacibul vucud) getirmektedir.

Allah’u Teala insanoğlunun Kur’an’da insanoğlunun yaratılış aşamalarını anlatırken خلق lafzıyla ifade etmiştir. Çünkü yoktan varetmedir. Sen dün yoktun, adın yoktu, kişiliğin yoktu, daha dün bir hiçtin. Belki de heryıl kutladığın o günde Allah seni yoktan varetti. Artık bir ismin var, bir cismin var. Yoktun, artık varsın. İşte bu kudret Allah’ın el-Halık isminin en güzel örneğidir. Allah yaratılış aşamasını şöyle ifade eder;

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ ط۪ينٍۚ

And olsun ki, insanı süzme çamurdan yarattık.

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍۖ

Sonra onu az bir su (meni) hâlinde sağlam bir karargâha (ana rahmine) yerleştirdik.

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماًۗ ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً اٰخَرَۜ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَۜ

Sonra bu az suyu “alaka” hâline getirdik. Alakayı da “mudga” yaptık. Bu “mudga”yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şânı ne yücedir! (Mü’minun/12-14)

Allah’u Tealanın البارئ “el-Bari” ismi de yine yaratmak anlamına geldiği gibi onu Halık isminden ayıran nokta, “El-Bari” isminin nizama ve kusursuzluğa tekabül etmesidir. Yani aslında bir nevi kalıba döken demektir. Bütün canlılarda bulunan şekil, suret ve düzen Allah’ın el-Bari isminin tecellisidir. Sadece insan vücudunda kemiklerin anatomisini inceleyen bir kimse Allah’ın ne kadar mükemmel bir şekil verdiğini ve bu şekli intizamlı bir kalıba koyduğunu görecektir. İşte aşağıdaki bu görsel Allah’ın el-Bari ismiyle ortaya koymuş olduğu mükemmel sanatını göstermektedir.

Allah’ın yaratmasıyla alakalı diğer bir ismi ise المصور el-Musavvir şekil veren, süsleyen anlamında kullanılmıştır. Yani Allah’u Teala yarattıklarına en güzel şekilde şekil vermiştir. Yarattıklarını süslemiş en güzel şekilde boyamıştır. Günümüzde Ressamlar içinde Musavvir, lafzı kullanılmaktadır. Ancak Allah’ın sanatında ki mükemmellik, ve çekicilik hangi sanatçıda bulunabilir ki. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimleri üzerinde tefekkür eden bir kimse dünyanın rengarenk değiştiğini görecektir. Ağaçlardaki, meyvelerdeki ve insanlardaki renkler de yine Allah’ın sanatının mükemmel ve kusursuz olduğunu ifade eder.

Bu mükemmel sanatı ve çekiciliği materyalist ateistlerin ifade ettiği gibi evrenin yapması mümkün değildir. Taslaman’ın da ifade ettiği gibi “Nasıl oluyor da evrenin başlangıç patlaması Bach’a notaları, Rembrandt’a renkleri, Newton’a matematiği hediye etmiştir?”

Allah’ın bu üç ismi, her ne kadar yaratıcı anlamına gelse de aslında aralarındaki ilişki oldukça manidardır. Nitekim el-Halık yaratmaya güç yetiren ve yaratan ismini ifade ederken, el-Bari ismi onu düzenleyen ve kusursuz hale getiren, kalıba sokan demektir. El-Musavvir ise onu süsleyen, çekici hale getiren olabilecek en güzel hale getiren demektir. Allah’u Teala bu üç ismi art arda sıralayarak şöyle buyurmuştur.
هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ “ O Allah, Halıktır, Baridir, Musavvirdir.” (Haşr/24)
Öyle ya her şeyde buna şahittir…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir