Galip ve Hakim Olan “el-KAHHAR”

Allah’u Teala’nın “el-Kahhar” ismi, Allah’ın yüceliğinin, azametinin, kudretinin ve gücünün göstergesi olan en önemli isimlerinden biridir. Kur’an’da el-Kahhar ismi el-Vahid ismi ile birlikte altı yerde geçmektedir.(1) Allah’ın القهار “el-Kahhar” ismi...

Kırılanları Onaran “el-CEBBAR”

جبر kökünden türeyen الجبار düzeltmek için bir şeyi zorlama anlamına gelir.(1) Yine جِبارَة kırığı düzeltmek için kullanılan çubuğa denir.(2) Bu ismi Allah’u teala için kullandığımız zaman bu O’nun yüceliğine(Uluvvuna) delalet...

Kadri Yüce Olan “el-AZİZ”

عز kökünden türeyen العزيز (el-Aziz) kadri yüce, şerefli, güç, az ve nadir anlamlarına gelmektedir.(1) El-Aziz ismi Kur’an’da 99 yerde geçmektedir. Allah’u Teala Kur’an’da “İzzet’in tamamı Allah’ındır” (Fatır-18) buyurmuştur. İbn Kayyım...

En Yüce İsim “ALLAH”

الله“Allah”   Köken olarak Arapçada الاله   (el-İlahu) kökünden gelmedir. Bu Arapçada dört manada kullanılır; “المعبود” el-Mabud; Yani kendisine ibadet edilen anlamında kullanılır. “الملتجا” el-Multeci; Yani kendisine yönelinen anlamında kullanılır. “المفزوع اليه”...