İslam’da Kölelik

Köleliğin tarihini incelediğimiz zaman tarihin ilk çağlarına dayanan bir kurumdur. Eski Yunan’dan,Roma’ya,Hint dünyasında ve Arabistan Yarım Adasın’da da varlığını sürdüyordu.Günümüze kadar da beyaz kadın ticareti,kadın ticareti sonunda da insan ticaretine...

İslam’da Recm Yoktur

Recm Nedir; Kelime olarak taşlama,taşa tutma,sövme,kovma,lanet etme anlamında kullanılır.Fıkıh literatüründe ise dul veya evli erkek yada kadının taşlanarak öldürülmesini ifade eder. R.C.M kökünden türeyen recm,Kur’an’da (Kehf/22) “gaybı taşlamak” anlamında, (el-Mülk, 67/5)...