İslam’da Kölelik

Köleliğin tarihini incelediğimiz zaman tarihin ilk çağlarına dayanan bir kurumdur. Eski Yunan’dan,Roma’ya,Hint dünyasında ve Arabistan Yarım Adasın’da da varlığını sürdüyordu.Günümüze kadar da beyaz kadın ticareti,kadın ticareti sonunda da insan ticaretine...