Hüccetin İkamesi Nedir?

Günümüzde selefi ekol içinden çıkan tekfirci akımlar insanları rahatlıkla tekfir etmektedirler. Türkiye’de bu akımların etkisi pek hissedilmese de İslam dünyasının belli bölgelerinde halen güçlerini korumaktadırlar. Bu tekfirci düşünceye sahip olanlar...

Cehaletin Mazeret Olduğuna Deliller

İslam’da cehalet gerek akidevi meseleler olsun gerek ameli meseleler olsun mazerettir. Bu cehalet özrünün ana teması ise hüccetin ikamesidir.(delilin ulaştırılması) Cehaletin özür olduğu noktasında, delilleri şu şekilde sıralayabiliriz; 1.Delil;  Allah...

Zahir Ne Demektir?

Cehaleti mazeret olarak görmeyip avamı veya diğer cemaatleri vs. tekfir edenlerin söylemlerinden biri ise şeriatin kişinin zahirine baktığıdır. Onlar derler ki; “Eğer bir kişi küfür ameli işlemişse biz onun zahirine...